สพม.ปจนย อบรมการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก และชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก