สพม.ปจนย เข้าพบ นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เนื่องจากเป็นตัวแทนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 13