สพม.ปจนย เข้าร่วมการประชุมชี้แจงศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ผ่านระบบออนไลน์

ประชุมชี้แจงศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อนำมาขับเคลื่อนให้กับครู วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ นางมัทนา ดวงกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อนำมาขับเคลื่อนให้กับครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ที่ยังไม่ผ่านการอบรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) พิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1aNoRKKqufthgKv8BDjAfyPd79IffzD1k?usp=sharing