ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องกฎหมายเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

วันที่ 17 – 18 มกราคม 2566 นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ นายวิชัย โกซิน ตำแหน่ง นิติกร และ นางสาวนัฐธิชา ทรัพย์เย็น ตำแหน่ง นิติกร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องกฎหมายเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ณ เฮลท์ แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี