ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมรับผิดชอบและชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การต่อยอดเยาวชนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้นายสุเทพ ธีรัชสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมรับผิดชอบและชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การต่อยอดเยาวชนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1pt_n1YZx9fCrOZVxdWUUe_Opoxvgqzjm?usp=sharing