ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

การประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.ปราจีนบุรี
นครนายก พร้อมด้วย นายสุเทพ ธีรัชสกุล รอง ผอ.สพม.ปราจีนบุรี นครนายก นางสาวดวงจิต สนิทกลาง รอง ผอ.สพม.ปราจีนบุรี นครนายก ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมพร้อมชี้แจงข้อราชการในการดำเนินงานและการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1betgFEZG_7q8YLPVI-z6KaBR_aeSj-wi?usp=sharing