ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย เข้าร่วมการประชุมพิจารณากลั่นกรองการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสดุดี และรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ณ ห้องประชุม PEC สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี

การประชุมพิจารณากลั่นกรองการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ นางมัทนา ดวงกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางสาวอาภากร บุญรัตนศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการประชุมพิจารณากลั่นกรองการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสดุดี และรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ณ ห้องประชุม PEC สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1KLzj-xK77osHJc4KErAnmGxvGiIqblM9?usp=sharing