ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.ปจนย พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ รับนโยบายจาก ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ผ่านระบบ ZOOM MEETING, FACEBOOK สถาบันภาษาไทย และ OBEC CHANNEL

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1cm1c1VYRRLDY7mkNCMJkHskp9IdWGOpw?usp=sharing