สพม.ปจนย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการบริหารการศึกษา ภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี

เมื่อวันที่ 15-18 ธันวาคม 2565 นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.ปจนย มอบหมาย นางสาวณิชาภา ปรือทอง ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการบริหารการศึกษา ภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ณ โรงแรม แกรนด์ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6 จังหวัดกรุงเทพมหานคร