ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย เข้าร่วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ้อมความเข้าใจในการฝึกอบรมกับผู้บังคับบัญชา ของผู้เข้ารับการอบรม” หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 27

วันที่ 17 มีนาคม 2565 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เข้าร่วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ้อมความเข้าใจในการฝึกอบรมกับผู้บังคับบัญชา ของผู้เข้ารับการอบรม” หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 27 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดบ ผชช.อริยะ สกุลแก้ว และคณะ จัดโดยสำนักงาน ก.พ. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ในการนี้ นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.ปจนย เข้าร่วมในฐานะผู้บังคับบัญชา ของนายสุเทพ ธีรัชสกุล รองผอ.สพม.ปจนย ซึ่งเข้าร่วมในฐานะผู้เข้ารับการฝึกอบรม

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1srzGVZzLc5-0RwZoVlduPGV2Q5Ewwq-A?usp=sharing