สพม.ปจนย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา ภายใต้การนำของ CSR Ambassador กระจายการทำกิจกรรมจิตอาสาในธีมการศึกษา

สพม.ปจนย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “Treat a Teach” เลี้ยงน้องด้วยความรู้โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวณิชาภา ปรือทอง และนางสาวเบญจวรรณ พันธะพุมมี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา ภายใต้การนำของ CSR Ambassador กระจายการทำกิจกรรมจิตอาสาในธีมการศึกษา โดยบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จัดเพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต ในหัวข้อการเรียนการสอน เป็นการรวบรวมไวยกรณ์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสอบเข้าและการใช้ในมหาวิทยาลัย เป็นการเพิ่มความรู้ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำไปใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในอนาคต และแนะแนวการศึกษาต่อ ดำเนินการจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1_6BDEkgn3JeS31aT7erFlBIUhwtVE1no?usp=sharing