ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย เข้าร่วมกิจกรรม ” สภากาแฟจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ” ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 07.30 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ ดร.ดวงจิต สนิทกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เข้าร่วมกิจกรรม ” สภากาแฟจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ” ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี