ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก พร้อมด้วย นายสุเทพ ธีรัชสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก และนางรัชนี วิลัย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี