ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือน มีนาคม 2566

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 07.30 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก พร้อมด้วย นายสุเทพ ธีรัชสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก และนางสาวรัชนี วิลัย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือน มีนาคม 2566 ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี