สพม.ปจนย เข้าร่วมงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงาน “มหกรรมเฉลิมฉลอง 114 ปี ลายพระหัตถ์

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ ดร.ดวงจิต สนิทกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เข้าร่วมงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงาน “มหกรรมเฉลิมฉลอง 114 ปี ลายพระหัตถ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระพุทธเจ้าหลวงทรงเสด็จประพาสดงศรีมหาโพธิ ณ โบราณสถานลายพระหัตถ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี