ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ นางสาวศุภวรรณ โคกกระชาย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนางสาวสุธิดา ศรีจันทร์ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครนายก