ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย เข้าร่วมประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นสู่การปฏิบัติโดยกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 8 ,9 และ 10

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นสู่การปฏิบัติโดยกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 8 ,9 และ 10 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ณ โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1K_3hqmeLX3UZYsXJ2XR822QCW-N_Cb2m?usp=sharing