สพม.ปจนย เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2566