ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2566

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี