ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน TO BE NUMBER ONE อำเภอเมืองปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ นางสาวยุพิน ชินวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน TO BE NUMBER ONE อำเภอเมืองปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองปราจีนบุรี