ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย “๑๐๑ ปี ยุวกาชาดไทย” ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ นายสุเทพ ธีรัชสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก นายวาสนา คำพันธ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวสุธิดา ศรีจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย “๑๐๑ ปี ยุวกาชาดไทย” ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมี นางสาวจุฑารัตน์ ศรีนวลปาน ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน