สพม.ปจนย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจคู่มือปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 1 – 3 มีนาคม 2566 นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ นายวาสนา คำพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจคู่มือปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2) ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร