สพม.ปจนย เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ รุ่นที่ 15