ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการปฏิบัติหน้าที่เครือข่ายนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน