ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมพิจารณามาตราการป้องกันนักเรียน นักศึกษา ก่อเหตุทะเลาะวิวาทและทำร้ายกันในสถานศึกษา

วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ นางสาวกุลนิษฐ์ ศิริพันธ์ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมพิจารณามาตราการป้องกันนักเรียน นักศึกษา ก่อเหตุทะเลาะวิวาทและทำร้ายกันในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก