สพม.ปจนย เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน หน่วยจัดการแข่งขันปราจีนบุรี 2

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.ปจนย มอบหมาย นายสุเทพ ธีรัชสกุล รอง ผอ.สพม.ปจนย พร้อมด้วย นางมัทนา ดวงกลาง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นางสาวณิชาภา ปรือทอง และนางสาวบุบผา สวัสดิ์ผล ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน หน่วยจัดการแข่งขันปราจีนบุรี 2 พร้อมเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน ณ โรงเรียนกบินทร์วิทยา จังหวัดปราจีนบุรี