ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนสถานศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

สพม.ปจนย เข้าร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

สพม.ปจนย เข้าร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ นายสุเทพ ธีรัชสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก พร้อมด้วย กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) พาน้องกลับมาเรียน/ปักหมุด 2) โรงเรียนคุณภาพ 3) อาชีวะอยู่ประจำเรียนฟรี 4) ความปลอดภัยสถานศึกษา 5) หนี้สินครู เพื่อให้การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการในเชิงพื้นที่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จังหวัดปราจีนบุรี

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1fFqSWVzc8qLDJ_YRQobOL-YONMGha8EP?usp=sharing