ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนสถานศึกษาจังหวัดนครนายก

สพม.ปจนย เข้าร่วมเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนสร้างความยั่งยืนด้วยการโค้ชในสถานศึกษาผ่านกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางอาชีพ

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ นางมัทนา ดวงกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนสร้างความยั่งยืนด้วยการโค้ชในสถานศึกษาผ่านกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางอาชีพ ณ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก