ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย เข้าร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ภาคปฏิบัติกรรมฐานหนึ่งเดือน ณ วัดป่าหาดนางแก้ว ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี