ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “ที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม”

มื่อวันที่ 7-9 มกราคม 2566 นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ นางสาวบุบผา สวัสดิ์ผล ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “ที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม” สำหรับนิเทศก์ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สพฐ.) ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร