ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนสถานศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

สพม.ปจนย เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน หน่วยจัดการแข่งขันปราจีนบุรี 1

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.ปจนย พร้อมด้วย นางสาวดวงจิต สนิทกลาง รอง ผอ.สพม.ปจนย นางสาวณิชาภา ปรือทอง และนางสาวบุบผา สวัสดิ์ผล ศึกษานิเทศก์ เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน หน่วยจัดการแข่งขันปราจีนบุรี 1 ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี