สพม.ปจนย แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 นางสาวดวงจิต สนิทกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ประธานกรรมการ ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ที่ 44/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) ชุดที่ 4 สหวิทยาเขตขุนด่านปราการชล พร้อมคณะกรรมการ ได้เก็บข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา โดยพิจารณาจากเครื่องมือประเมินฯ และผลที่เกิดกับโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและนักเรียน มาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณา ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1H6k0pmY6kcyiu8FdBFTJ16xFX5Yx9YFJ?usp=sharing