ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนสถานศึกษาจังหวัดนครนายก

สพม.ปจนย แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 นางสาวดวงจิต สนิทกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ประธานกรรมการ ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ที่ 44/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) ชุดที่ 5 สหวิทยาเขตบ้านนา-องครักษ์ พร้อมคณะกรรมการ ได้เก็บข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา โดยพิจารณาจากเครื่องมือประเมินฯ และผลที่เกิดกับโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและนักเรียน มาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณา ณ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1yjfubm6d713MOw0T2jNRj5B88mbIk_Gm?usp=sharing