ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนสถานศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

สพม.ปจนย แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนโรงเรียนปราจีนกัลยาณี

สพม.ปจนย เก็บข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 นายสุเทพ ธีรัชสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ประธานกรรมการ ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรีนครนายก ที่ 44/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) ชุดที่ 2 สหวิทยาเขตศรีบูรพาพร้อมคณะกรรมการ ได้เก็บข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา โดยพิจารณาจากเครื่องมือประเมินฯ และผลที่เกิดกับโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและนักเรียน มาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณา ณ โรงเรียนโรงเรียนปราจีนกัลยาณี

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1-3infTlhbqUHmoaW-xz8X5rkjFXuaaf6?usp=sharing