ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปนย ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 3/2565 และประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 3/2565 และประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก วันที่ 11 พ.ค.65 เวลา 9.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบ Google Meet และ เวลา 11.00 น ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก โดย นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาปราจีนบุรี

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1_vqq2B3dBoFa1lBVvzKebqgOwvRRDgFp?usp=sharing