ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายกร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ควบคุมดูแลกำกับติดตามการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมสพม.ปจนย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ดร.ดวงจิต สนิทกลาง พร้อมด้วย นายสมชาย เอี่ยมชู นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี และคณะกรรมการฯ ร่วมกันควบคุมดูแลกำกับติดตามการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมสพม.ปจนย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1ctvjmcmOWJXTttltsocYEMqVrsD9Ic-5?usp=sharing