ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนสถานศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

อบรมโครงการฝึกอบรมการเงิน บัญชี พัสดุ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมอเนกสัมพันธ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

อบรมโครงการฝึกอบรมการเงิน บัญชี พัสดุ ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ดวงจิต สนิทกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก พร้อมด้วย นางระเบียบ หัสดีพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และคณะ เป็นวิทยากรอบรมโครงการฝึกอบรมการเงิน บัญชี พัสดุ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุของโรงเรียน ณ ห้องประชุมอเนกสัมพันธ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จังหวัดปราจีนบุรี

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1J92OXhHLvUahS6beUziBTVuZFpu-pi5P?usp=sharing