ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 จังหวัดปราจีนบุรี ณ อาคาร 95 ปี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จังหวัดปราจีนบุรี