ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

เคารพธงชาติฯและกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต


วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก นำโดย นายสุเทพ ธีรัชสกุล รองผอ.สพม.ปจนย พร้อมด้วย นายณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนิน รองผอ.สพม.ปจนย นายชิราวุฒิ สองสี รองผอ.สพม.ปจนย ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พบปะพูดคุย พร้อมทั้งแจ้งข้อราชการสำคัญให้กับข้าราชการและบุคลากรในสังกัดฯ ทราบ ณ บริเวณหน้าอาคาร สพม.ปจนย

No Images.
Please upload images in images manager section. Click on Manage Images button on the right side of the gallery settings.
Please make sure that you didn't enabled option: Images of the Current Gallery. Option should have Show value to show images.