ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระฯ


วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก นำโดย นายสุเทพ ธีรัชสกุล รองผอ.สพม.ปจนย พร้อมด้วย นายณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนิน รองผอ.สพม.ปจนย นายชิราวุฒิ สองสี รองผอ.สพม.ปจนย ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมเข้าแถว และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พบปะพูดคุย และแจ้งข้อราชการสำคัญให้กับข้าราชการและบุคลากรในสังกัดฯ ทราบ ณ บริเวณหน้าอาคาร สพม.ปจนย