ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนสถานศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

โครงการเสวนา เรื่อง “เส้นทางสู่อนาคตกับการศึกษาเฉพาะทาง” ณ อาคารโดม 95 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ ดร.ดวงจิต สนิทกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เป็นประธานเปิดโครงการเสวนา เรื่อง “เส้นทางสู่อนาคตกับการศึกษาเฉพาะทาง” ณ อาคารโดม 95 ปี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ และกลุ่มแผน ร่วมรับฟังการเสวนาการแนะแนวการศึกษาต่อ กลุ่มเป้าหมายได้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง และโรงเรียนปราจีนกัลยาณี จำนวน 800 คน