ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ38

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กกทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more