Author: admin

ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.ปราจีนบุรี นครนายก ประธานพิธีเปิด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล” ณ โรงเรียนศรีมหาโพธิ

Read More
ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

“ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.ปจนย” เข้าร่วมประชุมคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือสู่ศตวรรษที่ 21 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร

Read More
ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังไทยสร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจพ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2567

Read More