กลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มกฎหมายและคดีประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย จัดอบรมโครงการกฎหมายที่ควรรู้และการป้องกันการกระทำผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Read More