ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ38

Read more

ปฏิทินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566

Read more

สพม.ปจนย ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรณีย้ายปกติ) ตำแหน่งครู ครั้งที่ 2

Read more

สพม.ปจนย ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

Read more

สพม.ปจนย ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรณีย้ายปกติ) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

Read more