สพม.ปจนย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนในสังกัดฯ เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Read more

ผอ.ตสน.สพม.ปจนย เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารงบประมาณฯ

Read more

สพม.ปจนย เข้าร่วมเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนสร้างความยั่งยืนด้วยการโค้ชในสถานศึกษาผ่านกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางอาชีพ

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม

Read more