ผอ.ตสน.สพม.ปจนย เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารงบประมาณฯ

Read more

สพม.ปจนย เข้าร่วมเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนสร้างความยั่งยืนด้วยการโค้ชในสถานศึกษาผ่านกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางอาชีพ

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม

Read more

สพม.ปจนย ตรวจเยี่ยมสนามสอบ o-net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล

Read more

สพม.ปจนย ดำเนินการตรวจสอบ การเงินบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา ณ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์

เมื่อวันที่ 9-10 กุม

Read more

สพม.ปจนย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม

วันอังคารที่ 24 มกรา

Read more

ผอ.สพม.ปจนย เปิดงานการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2565 “ดอนโพธิ์ เกมส์”

วันพุธที่ 28 ธันวาคม

Read more

สพม.ปจนย ลงพื้นที่ตรวจโรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์

วันอาทิตย์ที่ 25 ธัน

Read more