ร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร จังหวัดนครนายก

ร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป

Read more

สพม.ปจนย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา ภายใต้การนำของ CSR Ambassador กระจายการทำกิจกรรมจิตอาสาในธีมการศึกษา

สพม.ปจนย ร่วมกิจกรรม

Read more

สพม.ปจนย ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียนกรณีมีความจำเป็นต้องจัดที่พักนอนให้กับนักเรียนอกเขตพื้นที่บริการ

สพม.ปจนย ลงพื้นที่ตร

Read more

สพม.ปจนย ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งติดตามนโยบายสถานศึกษาปลอดภัยและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ 30 พฤษภา

Read more

สพม.ปจนย ร่วมเป็นเกียรติและมอบโอวาทในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤ

Read more

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การเปิดภาคเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สถานศึกษาในสังกัด สพม.ปจนย

วันที่ 17 พฤษภาคม 25

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก AL (Active Learning)”

เมื่อวันที่ 11 พฤษภา

Read more

สพม.ปจนย ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงเรียนนวมราชานุสรณ์

เมื่อวันที่ 10 พฤษภา

Read more

สพม.ปจนย เยี่ยมให้กำลังใจ โรงเรียนในจังหวัดนครนายกจัดนิทรรศการ เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 9 พ.ค.65

Read more

เยี่ยมให้กำลังใจ โรงเรียนในจังหวัดนครนายกจัดนิทรรศการ เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 8 พ.ค.65 นายว

Read more