สพม.ปจนย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนในสังกัดฯ เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Read more

สพม.ปจนย เข้าพบ นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เนื่องจากเป็นตัวแทนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 13

Read more

ผอ.ตสน.สพม.ปจนย เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารงบประมาณฯ

Read more