ผอ.ตสน.สพม.ปจนย เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารงบประมาณฯ

Read more

สพม.ปจนย ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันที่ 3 มี.ค. 2566

Read more

สพม.ปจนย ตรวจเยี่ยมสนามสอบ o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยดวยระบบดิจิทัล

Read more

สพม.ปจนย ตรวจเยี่ยมสนามสอบ o-net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล

Read more

สพม.ปจนย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566

วันพุธที่ 15 กุมภาพั

Read more

สพม.ปจนย ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “เพื่อต่อเติมโดมเพื่อนน้อง”

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภ

Read more

สพม.ปจนย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning

นางจารุวรรณ บุญโต ผู

Read more