สพม.ปจนย ดำเนินการตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุ ของโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม จังหวัดปราจีนบุรี

ระหว่างวันที่ 23 &#8

Read more

สพม.ปจนย การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ฯ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

การประเมินสัมฤทธิผลก

Read more

สพม.ปจนย ประชุมหารือการดำเนินงานงบก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนปราจีนกัลยาณี

สพม.ปจนย ประชุมหารือ

Read more

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ฯ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 2 “อดุลศาสนกิจศึกษา”

การประเมินสัมฤทธิผลก

Read more

สพม.ปจนย ดำเนินการตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียนชิตใจชื่น จังหวัดปราจีนบุรี

ระหว่างวันที่ 16 &#8

Read more

สพม.ปจนย ดำเนินการตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียนกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ระหว่างวันที่ 14 &#8

Read more

สพม.ปจนย ลงพื้นที่ตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 2 “อดุลศาสนกิจศึกษา”

สพม.ปจนย ลงพื้นที่ตร

Read more

สพม.ปจนย ดำเนินการตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง จังหวัดปราจีนบุรี

สพม.ปจนย ลงพื้นที่ตร

Read more

สพม.ปจนย ดำเนินการตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุโรงเรียนวังดาลวิทยาคม

การตรวจสอบการเงิน บั

Read more

สพม.ปจนย ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งติดตามนโยบายสถานศึกษาปลอดภัยและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ 31 พฤษภา

Read more