ภารกิจ สพม.ปจนย

ภารกิจ สพม.ปจนย

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Read More