สพม.ปจนย รับย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2) ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ

Read more

สพม.ปจนย รับย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2) ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

Read more

สพม.ปจนย รับย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2) ชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม)

Read more

ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566

Read more

ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

https://drive.google

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

Read more

รับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ

Read more

การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีย้ายปกติ) ปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 จังหวัดปราจีนบุรี

Read more