ประชุมสร้างความรู้ และความเข้าใจฯ โรงแรมรอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้า